Mr. Út - 0902.835.333
Giới thiệu Liên hệ
() dịch vụ
www.
 
 
  • Bảng giá
  • Thông số kỹ thuật
 
* Giá chưa bao gồm 10% VAT
 
Email account
Dung lượng
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày
Tạo nhóm để gửi mail
Webmail để check mail
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb
CPanel quản lý và tạo email
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu
Thanh toán tối thiểu
Email N01
600.000 VNĐ/Năm
5
5 GB
12 tháng
 
Đăng ký
Email N02
1.200.000 VNĐ/Năm
10
10 GB
12 tháng
 
Đăng ký
Email N03
2.160.000 VNĐ/Năm
20
20 GB
12 tháng
 
Đăng ký
Emai N04
3.600.000 VNĐ/Năm
50
50 GB
12 tháng
 
Đăng ký
Email N05
5.400.000 VNĐ/Năm
100
100 GB
12 tháng
 
Đăng ký
Email N06
7.200.000 VNĐ/Năm
200
200 GB
12 tháng
 
Đăng ký